skip to Main Content

WadWier is een initiatief van CIV Den Oever tezamen met North Seaweed. CIV Den Oever is de komende drie jaar tevens de grootste participant in het project.

Het project Wad Wier draait om de lokale kweek en toepassingen van zeewier (ulva) in de kustzone van het Waddengebied. De focus ligt op het optimaliseren van kweekcondities en op de toepassing van zeewier in veevoeder, cosmetica en als bioplastic. Het zeewier wordt duurzaam gekweekt in bassins, waarbij zeewater uit de Waddenzee wordt gebruikt.

Back To Top