skip to Main Content

Horse

SeaSpirit Horse: based on science

SeaSpirit Horse bevat een reeks voedingssuplementen voor paarden op basis van een mix van de beste zeewieren.

SeaSpirit Horse: eeuwenlange inzet van zeewier bij paarden

Bepaalde soorten van zeewier zijn al in gebruik als nutritioneel additief voor dieren sinds 600 voor Christus in China en Japan. Zeewier wordt al gevoerd als supplement sinds the 5e eeuw in Ierland, Schotland en Noorwegen

Na de Eerste Wereldoorlog, toen voer beperkt beschikbaar was, zijn er veel studies gedaan naar gebruik van zeewier voor diervoeding met positieve resultaten. Gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn er verdere proeven gedaan in Ierland. Er werd toen geconcludeerd dat zeewier waardevol was als voer-additief, maar niet voedzaam genoeg om te dienen als een hoofdvoer (bron: Horse-advice.com).

Veel geclaimde voordelen van het voeren van zeewier aan paarden:

 • Stimuleert de schildklier
 • Geeft rust aan nerveuze paarden
 • Anti-bacterieel
 • Verbetert de vruchtbaarheid
 • Ter voorkomen van Iodiumtekort
 • Anti-reumatisch
 • Verwijdert zware metalen uit het lichaam
 • Verbetert de vacht en huidconditie
 • Betere hoefkwaliteit
 • Ontstekingsremmend
 • Voorkomt zweren

(bron: Horse-advice.com)

Een aantal van bovenstaande claims zijn wetenschappelijke bewezen, andere claims komen voort uit de praktijk en zijn in een aantal gevallen middels goede veldproeven aangetoond bij paarden.

SeaSpirit Horse zeewiermixen

Inzet van zeewier in de paardenvoeding vereist een grondige wetenschappelijke en praktische kennis van zowel zeewier als van paardenvoeding.

Dit bijvoorbeeld alleen al om te voorkomen dat de zeewiermixen voor paarden een te hoog Jodium gehalte hebben. Het Jodiumgehalte kan namelijk enorm variëren tussen de soorten en zelfs tussen de gebieden van herkomst.

Let op Jodium !!
Bepaalde zeewiersoorten kunnen een te hoog gehalte aan Jodium hebben. Een paard heeft gemiddeld 2 miligram jodium per dag nodig. Jodium is een belangrijk element in de paardenvoeding, maar overdosering kan echter al snel tot vergiftiging leiden (>40 mg/dag), vooral bij drachtige merries. Kies daarom met zorg zeewiermixen uit, en sta op een vermelding van het Jodiumgehalte op de verpakking.

Voer het paard nooit onbeperkt zeewier !
Bij het samenstellen van de SeaSpirit Horse zeewiermixen voor paarden is het uitgangspunt dat (soms eeuwenlange) gebruikerservaringen moeten worden bewezen vanuit wetenschappelijk en/of serieuze praktijkonderzoeken. Het resultaat is dan ook veilige, op wetenschap en praktijk gebaseerde SeaSpirit Horse zeewiermixen, welke gezondheid, welzijn, groei en ontwikkeling van het paard bevorderen.

North Seaweed gebruikt als kalkbron in voeders altijd zeewierkalk, ofwel Lithonane Corallioídes. Zeewier absorbeert naast de kalk mineralen uit de zee in vergelijkbare verhoudingen als in het lichaam. Wanneer het blad van met name de rode zeewieren afbreekt en naar de bodem afzakt, ontstaat op den duur een met vele sporenelementen verrijkte kalksoort.

Zeewierkalk heeft een sponsachtige stuctuur en veel mineralen met een hoge bio-beschikbaarheid. Vanwege de sterk bufferende capaciteit wordt zeewierkalk ook bij paarden veel ingezet ter preventie van maagzweren. Proeven gedaan door Agrosom in 2018 lieten een bufferende werking in de pens zien van zeewierkalk die twee maal krachtiger is dan het veelgebruikte natriumbicarbonaat en een langere werkingsduur heeft.

SeaSpirit Horse zeewiermixen

De in SeaSpirit Horse verwerkte zeewieren bevatten meer dan 70 verschillende mineralen en daarnaast diverse Bio-Actieve stoffen. Onderzoek aan de ingezetten zeewiersoorten heeft laten zien dat er diverse nutritionele voordelen voor paarden zijn:

 • minder ontstekingen
 • beter botgroei en -herstel
 • minder zenuwachtig gedrag
 • betere buffering van de maag

North Seaweed beschikt over veel kennis van zeewier, is betrokken bij veel onderzoeken en heeft een groot internationaal kennisnetwerk. Bijgaand een aantal onderzoeken welke mede aan de basis staan van SeaSpirit Horse:

Dr. Brian Nielsen Department of Animal Sciensce, Michigan Stat University, meldt (American Society of Animal Science 2008) dat het gebruik van Macro-Algen in het dieet van eenjarige Arabieren een significant effect heeft op de toename van de bot-
omzettingen.

Bot wordt constant afgebroken en vervangen, een noodzakelijk proces om het skelet gezond te houden. Hierdoor is het dier beter in staat om beschadigingen van het bot te repareren voordat het een klinisch probleem wordt.

Bij dezelfde niveaus van totaal calcium, liet voeren van macro-algen na 112 dagen een toegenomen bot-mineralisatie en bot-omzettingen zien ten opzichte van paarden die geen zeewier gevoerd kregen.

Onderzoekers veronderstellen dat het complex van Bio-beschikbare mineralen, waaronder Silicium, Magnesium en Boor een postitief lange termijn effect hebben. Resultaten laten zien dat sportpaarden duidelijk een voordeel hebben van voeren van Macro-algen.

Ontstekingen bij werk- en sportpaarden is een groot probleem. Het leidt op lange of korte termijn tot (spier-)weefselbeschadigingen, kreupelheden en veel pijn.

Bij humane voeding is aangetoond dat zeewier pijn ten gevolge van osteo-arthritus kan verminderen. Het verbetert ook de soepelheid van bewegingen en kan vergeleken worden met Glucosamine. Deze studie, gepubliceerd in The Nutrition Journal 2009, toonde ook aan dat het mogelijk is om het gebruik van NSAID (non steriodale anti-ontstekingsmedicijnen) te reduceren.

University College Cork, deed een proef waarbij Componenten van zeewier werden ingezet om het effect op Cytokinines (een groep moleculen welke helpt om de immuun-response en ontstekingen te reguleren) te bestuderen. Men toonde aan dat componenten van bepaalde soorten zeewier significante ontstekings- remmende effecten hadden bij paarden.

Een aantal zeewiersoorten dragen bij aan een evenwichtige zuurgraad in de maag van het paard. Onder meer het maagslijmvlies wordt beter beschermd, waardoor er bijvoorbeeld minder maagzweren zullen optreden.

The Royal Agricultural College, Cirencester, UK, onderzocht de potentie van macro-algen om de productie van maagzuur te bufferen. De resultaten gaven aan dat de bufferende capaciteit van zeewier voorkwam dat de de pH-waarden in de maag bij alle onderzochte diëten een grote daling lieten zien. De Nutritionele voordelen van het voeren van Zeewier zijn significant wanneer het gaat om het maagslijmvlies bij paarden te beschermen, met name bij rantsoenen met hoge aandelen krachtvoer.

Drie SeaSpirit producten voor paarden:

En dus zag ik me genoodzaakt om, alvorens de markt op te gaan, ondanks de uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing, de SeaSpirit zeewiermixen in de praktijk te testen op Nederlandse bedrijven. En het bewijs werd overtuigend geleverd: ze werken onder Nederlandse praktijkomstandigheden.

SeaSpirit gebruikt voor haar producten een mix van diverse speciaal op bepaalde werkingen gesorteerde zeewiersoorten. In de praktijk zien we dat werking van de gebruikte soorten zeewier in een mix elkaars werking versterken.

SeaSpirit Horse

Een mix van 100% zeewieren, bestaande uit bruine, rode en groene wieren. Verkrijgbaar als poeder, of als handig te voeren korreltje. Verkrijgbaar per 5 en per 20 kg verpakking.

Gebruikers signaleren in de praktijk:

 • glanzende vacht
 • betere gewichtsbeheersing
 • beter uithoudingsvermogen
 • minder ontstekingen
 • betere weerstand

SeaSpirit Omega

Een mix van zeewieren aangevuld met een lijnzaad ter verhoging van het aanbod van Omega-3. Extra gezondheid en weerstand. Goed in te zetten bij de preventie van kolieken of het bij het verwijderen van zand uit het maagdarmkanaal. Verkrijgbaar in 5 kg verpakking

Gebruikers signaleren o.a.:

 • glanzende vacht
 • betere darmwerking
 • meer weerstand

SeaSpirit Immuun+

Een mix van zeewieren, zeewierkalk en lijnzaad, aangevuld met ongeraffineerd zeezout en kleimineralen. Geeft Extra buffering van de maag en meer vitaliteit door een verhoogd aandeel goed benutbare mineralen, sporenelementen, vitamines en extra Omega-3. Voor een gezondheidsboost bij paarden. Verkrijgbaar in 5 kg verpakking.

Zeewierproducten van North Seaweed

Een zee van mogelijkheden voor mens, dier en milieu!! Neem voor meer informatie en de verkoop van zeewier contact op met:

 info@northseaweed.nl
Back To Top