skip to Main Content

Even voorstellen

Mijn naam is Hessel Altenburg, eigenaar van North Seaweed b.v. Geboren op een melkveebedrijf in Friesland en na het verlaten van de Hogere Landbouwschool al meer dan 30 jaar actief in de diervoedingssector. “Functionele diervoeding en zeewier zijn mijn grote passie en daarmee meer dan alleen maar werk”.

Het is meer dan 15 jaar geleden dat ik, op zoek naar functionele voedingsmiddelen, in de wereld van zeewier terecht kwam. Zeewier had, naar men zei, een aantal zeer unieke eigenschappen voor in de diervoeding. Toen ik me dan ook in zeewier ging verdiepen, kreeg zeewier mij in de greep en begon een jarenlange reis naar waar ik nu sta met mijn bedrijf North Seaweed b.v.

Ik ben er van overtuigd dat zeewier om vele redenen een grote rol zal gaan spelen in toekomst voor mens, dier, plant en milieu.

Zeewier als component in o.a. diervoeding was tot voor kort in Nederland relatief onbekend. Ik begon allerlei wetenschappelijke informatie verzamelen en ging op reis naar de landen waar zeewier reeds succesvol werd toegepast. Steeds meer raakte ik overtuigd van de grote waarde die schuilt in zeewier en bouwde een groot kennisnetwerk op van vooraanstaande mensen en bedrijven in de zeewiersector.

Bekijk onze producten

Zorgvuldig ging ik op zoek naar de juiste en geschikte soorten zeewier voor mijn zeewiermengsels. En dat viel eerst nog niet mee! Want je kunt kiezen uit wel 14.000 soorten zeewier.

Maar een aantal andere vraagstukken als pionier in zeewier waren minstens net zo belangrijk. Waar vindt je betrouwbare leveranciers en kunnen ze altijd voldoende zeewier van de juiste kwaliteit en certificaten leveren? En welke impact heeft het door mij aangeschafte zeewier op mens, dier en het plaatselijke milieu.

Kortom, voordat er een goed product in Nederland kon worden aangeboden, moesten er heel wat vraagstukken worden opgelost en dat koste heel wat jaren van geduld. Maar zoals ze eens in Ierland tegen mij zeiden:

“Wie de zee houdt, wint de reis”

Langzaam en gestaag werd er wel een stevig fundament gelegd voor krachtige zeewiermixen welke ik onder de naam SeaSpirit ging aanbieden.

En daar stond ik dan met een assortiment zeewierproducten. De interesse onder veehouders was er best wel, maar ja, wat de boer niet kent…..De verkoop wilde eerst maar moeilijk vlotten. Potentiële afnemers wilden eerst harde bewijzen zien dat de mengsels ook onder Nederlandse omstandigheden zouden werken. Immers, Nederland is toch anders dan bijvoorbeeld Ierland of Canada!

En dus zag ik me genoodzaakt om, alvorens de markt op te gaan, ondanks de uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing, de SeaSpirit zeewiermixen in de praktijk te testen op Nederlandse bedrijven. En het bewijs werd overtuigend geleverd: ze werken onder Nederlandse praktijkomstandigheden.

De periode van veel proeven doen en testen is achteraf een zeer belangrijke fase geweest. Ik heb er voor North Seasweed een eigen slim en uniek monitoringssysteem mee ontwikkeld. Hiermee wordt jaarrond en continue de werking van de SeaSpirit zeewiermixen gevolgd en eventueel verbeterd. SeaSpirit Zeewiermixen doen mede daarom steeds wat ze beloven en zorgen voor extra rendement.

“Inmiddels wordt ik door velen gezien als Mister Zeewier.”

Mijn enthousiasme, kennis, ervaring en het internationale kennisnetwerk in de zeewierwereld groeit nog elke dag. En dat komt niet alleen North Seaweed b.v. ten goede. Nee, ook de kopers van de SeaSpirit zeewierproducten, dieren en planten welke zeewier toegediend krijgen en ook het milieu, winnen er elke dag meer en meer bij.

Bekijk onze producten

Zeewierproducten van North Seaweed

Een zee van mogelijkheden voor mens, dier en milieu!! Neem voor meer informatie en de verkoop van zeewier contact op met:

 info@northseaweed.nl
Back To Top