skip to Main Content

De kracht van zeewier

Zeewier: belangrijke grondstof voor de nabije toekomst

Er zijn meer dan 14.000 verschillende soorten zeewier, elk met hun specifieke werking voor mens, dier en plant.

Zeewieren nemen als zee planten een bijzondere plaats in binnen het plantenrijk. Ze hebben unieke eigenschappen waarvan vele niet worden gevonden bij planten op het land.

Zeewier wordt al eeuwenlang toegepast voor allerlei doeleinden, maar ook in de huidige tijd wordt zeewier meer en meer ingezet als grondstof voor food, feed, bemesting en industriële toepassingen.

Er worden ook steeds meer interessante (nieuwe) toepassingen voor zeewier gevonden. De teelt van zeewier is inmiddels een volwassen, sterk groeiende sector geworden.

Zeewier: belangrijk onderdeel voor oplossen van voedsel- en grondstof schaarste

Zeewier zal een steeds prominentere plaats innemen bij de oplossing van voedsel- en grondstoffen schaarste. Groot voordeel is dat er bij de productie geen zoetwater en/of schaarse landbouwgrond wordt gebruikt.

Ook zal zeewier in de toekomst belangrijk gaan worden voor het sluiten van diverse kringloopsystemen. Zeewier legt niet alleen veel CO2 vast, maar bijvoorbeeld ook zeer veel mineralen welke van land afspoelen naar de zee. Daarnaast kan zeewier een belangrijke sleutelrol spelen in diverse oplossingen t.a.v. milieu. Zo is het mogelijk om met zeewier de methaanuitstoot bij melkvee flink te reduceren of om te gebruiken in de verbetering van waterkwaliteit etc.

Daarnaast vindt zeewier steeds meer zijn weg als grondstof voor bijvoorbeeld de industrie, farmacie etc. Het mooie bij dit alles is dat zeewier een onuitputtelijke bron is.

Zeewier: een zeer rijke bron van:

  • Meer dan 60 verschillende essentiële mineralen en sporenelementen, in een goed voor het dier goed opneembare vorm en in de juiste onderlinge verhoudingen.
  • Vitamines (o.a. B en E).
  • Essentiële vetzuren, (o.a Omega-3 en Omega-6).
  • Essentiële aminozuren.
  • Natuurlijke antioxidanten, (o.a. polyfenolen en pigmenten).
  • Polysacchariden, (o.a. alginaten, carragenen, laminaria, fucanen, kaïnezuur, etc.).
  • Unieke wateroplosbare prebiotische vezels.
  • Bioactieve componenten, waarvan de gezondheids- en voedingseffecten steeds in kaart gebracht worden en wetenschappelijk bewezen zijn.

Zeewier: sterke prebiotische werking

Een belangrijk werkingsmechanisme van zeewier is dat het een sterk positieve invloed heeft op de darmgezondheid. De algehele gezondheid en weerstand én de (dier-)prestaties van een mens of dier hangen juist weer voor een groot deel af van deze darmgezondheid.

Zeewier is een excellente bron van prebiotische vezels voor mens en dier. De prebiotische werking van bepaalde soorten zeewier is bij toepassing in bijvoorbeeld veevoer ruim vijf maal krachtiger gebleken dan andere veel gebruikte typen FOS/Inuline en MOS-prebiotica.

Zeewier: sterke antibacteriële en -ontstekende werking

Diverse soorten zeewier hebben een sterk ontstekingsremmende werking. Door deze werking wordt het (totale) ontstekingsniveau bij mens en dier verlaagd. Hierdoor wordt onder meer de energiebalans sterk verbeterd, hetgeen zich weer vertaalt naar betere weerstand, (dier-)prestaties etc.

Daarnaast werken vele soorten zeewier antibacterieel. Zeewier kan dan ook een niet onbelangrijke rol spelen in de strijd tegen gebruik van antibiotica in de veehouderij en de humane sector.

Zeewier: rijk aan vele andere bio-active componenten voor mens, dier en plant.

Zeewier bevat vele soorten zogenoemde bio-active stoffen. Deze stoffen hebben, mits juist ingezet, positieve eigenschappen op diverse lichaamsprocessen. Zeewier bevat zeer veel stoffen welke in potentie zelfs als effectief medicijn kunnen worden ingezet.

Van de bio-actieve stoffen is voor een deel de chemische formule en het werkings-mechanisme in kaart gebracht. Zo komt in bepaalde soorten zeewier bijvoorbeeld Kaïnezuur voor, een stof welke bijvoorbeeld wordt ingezet bij bepaalde maag/darmworm-infecties bij honden. Ook zijn er soorten zeewier die bijvoorbeeld tandplak helpen te voorkomen bij mens en dier.

Van andere bio-active stoffen weet men dat ze zeer effectief zijn op een bepaald gebied, maar is het werkings-mechanisme en soms zelfs de chemische formule van de werkzame stof nog niet geheel helder. Zo bevat zeewier veel metabolitisch werkende stoffen welke bijvoorbeeld de bacteriegroei en de onderlinge bacterie-evenwichten in pens- of darm positief kunnen beïnvloeden. Zeewier is eveneens rijk aan vele unieke anti-oxidanten.

Zeewier wordt ook steeds vaker ingezet in de plantenteelt als biostimulant. Ze bevorderen onder meer de wortelgroei, weerstand tegen schimmels, bacteriën, virussen, plantenstress, droogtestress, zoutstress etc. In 2019 bedroeg het aandeel van Biostimulanten voor planten wereldwijd reeds 33% en is de markt sterk groeiende.

Zeewier: meer dus dan alleen een onuitputtelijke rijke bron van mineralen!!

De hierboven beschreven kracht van zeewier, de vele toepassingen en de mogelijkheid om onuitputtelijk veel te produceren maken dat zeewier een steeds belangrijkere rol gaat spelen:

Zeewier is in de toekomst onmisbaar om voedsel-, water-, grondstoffen- en land schaarste te voorkomen. De zee biedt volop ruimte en voeding voor een sterke zeewierteelt. Zeewier gaat een toenemende rol spelen in voeding, veevoer, de plantenteelt, gezondheid bevorderende producten, maar ook als grondstof voor vele industriële toepassingen.

Zeewierproducten van North Seaweed

Een zee van mogelijkheden voor mens, dier en milieu!! Neem voor meer informatie en de verkoop van zeewier contact op met:

 info@northseaweed.nl
Back To Top