Zeewier zorgt ook bij Nederlandse koeien voor positief saldo

Ook Nederlandse koeien reageren positief op toevoeging van een zeewiermix aan het dagelijkse voer: de eiwitproductie van de melk lag 8,8% hoger bij de koeien die zeewier kregen, ten opzichte van de controlegroep op hetzelfde bedrijf. Het effect van deze toevoeging was eerder in het buitenland al op diverse plaatsen aangetoond, maar nu is het ook op een Nederlands melkveebedrijf herhaald.

Behalve het effect op eiwit, is in het buitenland ook gebleken dat de tussenkalftijd korter is, wanneer jaarrond zeewiermix wordt gegeven. De melkveehouders constateerden dat 20% meer koeien binnen 6 weken drachtig waren. Dit, in combinatie met een hoger eiwitgehalte, geeft gemiddeld een netto meeropbrengst van ruim  €200,- per koe per jaar. Geïnteresseerden kunnen hier de berekeningstool opvragen.

Het bedrijf North Seaweed uit Kapelle (Zeeland) heeft gedurende enkele maanden een proef met een melkveehouder opgezet, die regelmatig dergelijk onderzoek uitvoert. In de maanden dat de helft van de koeien 70 gram SeaSpirit Cow (zeewiermix) kregen bijgevoerd, daalde op het bedrijf de melkproductie over de hele linie, echter bij de zeewierkoeien lag de eiwitproductie bijna 9% hoger. In buitenlandse proeven die vorig jaar zijn uitgevoerd, was het eiwitgehalte bijna 6% hoger bij koeien die het zeewier kregen toegediend. Dit effect wordt niet bij toediening van een willekeurige soort zeewier verkregen. Vaak wordt kelp (bruinwier, zoals Ascophyllum) toegepast in veevoerders, maar in SeaSpirit Cow is expres geen kelp toegevoegd, om nadelige bijeffecten van dit soort te voorkomen.